Poradnia dietetyczna

SuperSlim

  

PRZYSWAJANIE OKREŚLONYCH WITAMIN BADANIE 7 MARKERÓW GENETYCZNYCH


 możliwość wykonania badania w Naszym gabinecie


Witaminy w znaczący sposób kształtują nasze zdrowie, samopoczucie,

kondycję fizyczną i psychiczną. Zdolność przyswajania poszczególnych
witamin spożywanych z żywnością bądź suplementami diety różni się
zależnie od uwarunkowań genetycznych. Co druga osoba w populacji
polskiej wykazuje obniżone wchłanianie kwasu foliowego, co trzecia
osoba słabiej przekształca karoteny do witaminy A, podobna sytuacja
dotyczy także witamin B6, B12, C i D.


Koszt badania 690 zł.


W pakiecie „witaminy” oraz „witaminy i uroda” badanych jest

siedem markerów genetycznych:

·         2 markery w genie BCMO1 odpowiedzialnym za przemianę
karotenów do witaminy A,

·         1 marker oddziałujący na aktywność transporterów witaminy C,

·         1 marker regulujący szybkość usuwania z organizmu witaminy B6,

·         1 marker w genie MTHFR związany z metabolizmem kwasu
foliowego,

·         1 marker oddziałujący na gen FUT2 determinujący wchłanianie
witaminy B12 z przewodu pokarmowego,

·         1 marker określający wydajność transportu witaminy D