Poradnia dietetyczna

SuperSlim

  

DIAGNOSTYKA NIETOLERANCJI FRUKTOZY BADANIE GENU ALDOBmożliwość wykonania badania w Naszym gabinecie

Przyczyną wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemii) jest niedobór

lub całkowity brak aldolazy B, czyli enzymu odpowiedzialnego za
metabolizm fruktozy w wątrobie. Przy obniżonej aktywności lub braku
aldolazy B fruktoza nie ulega pełnemu rozkładowi. Skutkiem tego
jest gromadzenie się metabolitów fruktozy (fruktozo-1-fosforanu)
w komórkach wątrobowych do stężenia toksycznego, co upośledza
funkcję wątroby.

Koszt badania 380 zł.


Diagnostyka genetyczna wrodzonej nietolerancji fruktozy polega na

oznaczeniu trzech najczęstszych mutacji w genie ALDOB, związanych
z tą chorobą: A149P, A174D, N334D.

Badanie w kierunku nietolerancji fruktozy dostępne jest jedynie

w pakiecie z nietolerancją laktozy.

Badanie pakietowe - nietolerancja laktozy i fruktozy