Poradnia dietetyczna

SuperSlim

  

DIAGNOSTYKA CELIAKII BADANIE GENETYCZNE HLA-DQ2/DQ8


 możliwość wykonania w Naszym gabinecie


Niemal wszyscy chorzy na celiakię mają genotyp HLA-DQ2
(występuje u 90-95% chorych) lub HLA-DQ8 (występuje
u 5-10% chorych). Badanie genetyczne na jego obecność jest
szczególnie istotne w przypadku krewnych osób chorych na celiakię,
ponieważ pozwala ocenić ryzyko zachorowania. Badanie genów
wykonuje się tylko raz, zaś wynik ważny jest przez całe życie i pozwala
w pewny sposób wykluczyć celiakię.


                             Koszt badania 400 zł.


        Według najnowszych rekomendacji ESPGHAN (Europejskiego
Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci),
istnieje możliwość odstąpienia od biopsji jelita cienkiego u chorych
dzieci z objawami klinicznymi charakterystycznymi dla celiakii,
u których dodatkowo stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko
tTG (10-krotnie przewyższające górną granicę normy), obecność EMA
oraz dodatni wynik badania genetycznego.
U pacjentów stosujących już kilka miesięcy dietę bezglutenową
wyniki badań diagnostycznych (anty-tTG, anty-EMA) i biopsji jelita
będą fałszywie ujemne, jednakże można wykonać u nich badanie
genetyczne, które jest niezależne od diety.